logo

Zgoda RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego reprezentowanej przeze mnie organizacji/ instytucji oraz mojej funkcji w tej organizacji/ instytucji, przez Bprog Sp. z o.o. NIP: 125-163-25-25 w celu przesyłania przez Bprog Sp. z o.o. NIP: 125-163-25-25 informacji o podejmowanych przez Bprog Sp. z o.o. NIP: 125-163-25-25 działaniach statutowych.

Zgoda NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mailowy informacji o podejmowanych przez Bprog Sp. z o.o. NIP: 125-163-25-25 działaniach statutowych. Mam świadomość, że informacje będą mi przekazywane przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak komputer, telefon czy smartfon - w zależności od tego z jakich urządzeń korzystam.

Formularz kontaktowy

Zapoznałem się z RODO

Wyrażam zgodę na Newsletter

Dane
kontaktowe

Adres

ul. Wojska Polskiego 18/1
05-091 Ząbki (k. Warszawy)

 

Dane rejestrowe spółki:

BPROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wojska Polskiego 18/1
05-091 Ząbki

 

NIP: 125-163-25-25
REGON: 361316309
KRS: 0000554257
Kapitał zakładowy: 10 000,00 ZŁ

 

Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO