logo

Strona internetowa

Celem projektu było stworzenie strony internetowej dla przyszłych beneficjentów programu. Główną funkcjonalnością jest moduł rejestracji dla użytkowników, reprezentujących marki turystyczne w Polsce. Rejestracja jest wieloetapowa a jej częścią jest formularz zgłoszeniowy.

System do zarządzania zgłoszeniami

Po stronie zaplecza zaprogramowana została możliwość agregowania wszystkich wniosków wraz z możliwością ich oceny przez recenzentów. System zawiera indywidualnie napisany workflow zgłoszeń.

  • Klient:

    Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Usługi:

    Grafika, UX, CMS, RWD, SEO, CRM
Zobacz online